Windows 10 PL

Tworzenie PenDrive (pamięci USB) zawierającego instalator systemu Windows 10 na GPT dla UEFI.

Tworzenie PenDrive (pamięci USB) zawierającego instalator systemu Windows 10 na MBR dla BIOS.

Darmowe pobieranie obrazu dysku systemu Windows 10 (plik iso).

Windows 10: Tworzenie nowego konta użytkownika, bez potrzeby logowania się do systemu.

Aktywowanie wyłączonego konta Administratora systemu Windows 10 w wersji 1809.

Windows 10: Zmiana lokalizacji Pulpitu.

Windows 10: Wyłączenie pytania użytkownika o opinie (częstotliwość opinii).

Windows 10: Wywoływanie wiersza poleceń z uprawnieniami administratora przy użyciu menedżera zadań.

Windows 10: Wywołanie wiersza poleceń (cmd) z uprawnieniami administratora przy użyciu okna uruchom.