Windows 10 PL

Odinstalowanie zbiorczej aktualizacji KB4482887 kompilacja 17763.348 w systemie Windows 10.

Instalacja zbiorczej aktualizacji KB4482887 kompilacja 17763.348 w systemie Windows 10 w wersji 1809

Windows 10: Ustawienie użycia miejsca na dysku potrzebnego na przechowywanie punktów przywracania.

Windows 10: Włączenie przy użyciu edytora rejestru opcji „Zezwalaj na połączenia pomocy zdalnej”.

Windows 10: Wyłączenie przy użyciu edytora rejestru opcji „Zezwalaj na połączenia pomocy zdalnej”.

Windows 10: Włączenie opcji „Zezwalaj na połączenia pomocy zdalnej z tym komputerem”.

Windows 10: Wyłączenie opcji „Zezwalaj na połączenia pomocy zdalnej z tym komputerem”.

Tworzenie PenDrive (pamięci USB) zawierającego instalator systemu Windows 10 na GPT dla UEFI.

Tworzenie PenDrive (pamięci USB) zawierającego instalator systemu Windows 10 na MBR dla BIOS.